Des de 1959 educant persones lliures

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

Activitats per a menuts i més grans

Les Extraescolars del Pompeu!

Sovint es dóna el fet de què el grup d’activitats que anomenem paraescolars o extraescolars es conforma d’un conjunt de propostes que, malgrat que s’oferten fora del sistema formal, estan adreçades a l’aprenentatge de continguts molt propers als de l’escola (informàtica, música, plàstica, llengües estrangeres, etcètera).

En aquestes activitats, el temps lliure és únicament el marc en què es desenvolupen. És a dir, s’ocupa una part del temps extraescolar en tasques d’aprenentatge que difícilment poden considerar-se temps de lleure i es cau en el parany de voler pretendre una funció de suplència de l’escola (amb activitats que ja estan garantides pel sistema formal).

En d’altres ocasions, el contingut de l’oferta d’activitats extraescolars resulta molt més proper a activitats pròpies del temps lliure (malgrat estar pensades i elaborades en coherència amb el projecte educatiu de centre, del qual en són complement). I això és el que es pretén amb el seguit de propostes que desenvolupem a continuació.

I és que, com cada any, l’Escola Pompeu Fabra, mitjançant la seva AFA, organitza un seguit d’activitats extraescolars amb l’afany d’oferir a les famílies, i en especial a l’alumnat, la possibilitat de gaudir d’una part del seu temps de lleure durant la setmana.

No caldrà dir, doncs, que des de l’AFA i l’Escola us animem a que ajudeu els vostres fills i filles a escollir allò que més els agrada i que entre tots podeu trobar la justa mesura entre allò que a cada infant li convé i allò que cada infant vol fer.

Recordeu, finalment, que les totes les activitats que es descriuen a continuació començaran a partir del primer dilluns d’octubre.

Ja us podeu inscriure a les activitats extraescolars des de la web.
Aneu-hi i mireu que tenim preparat pel curs 2020-2021.

MESURES DE SEGURETAT i HIGIENE
1. Les aules interiors no es compartiran entre grups.
2. Desinfecció de mans (rentar mans) abans i després de l’activitat, ús de gel.
3. Desinfecció del material esportiu després de cada activitat (ho realitzarà en Marc, coordinador d’extraescolars).
4. Punts de trobada per començar l’activitat amb el berenar a una zona exterior (zones assignades, marcades i explicades prèviament).
5. Sortides dels nens i nenes amb distanciament i per grups separats. (zona d’espera assignada, marcada i explicada prèviament).

Totes aquestes mesures seran notificades i exigides prèviament al grup de monitors i monitores corresponents.

LLISTAT D'ACTIVITATS PROGRAMADES
Desplegueu per saber-ne més de cadasquna

(*) Activitat amb possibilitat de sol·licitar les Subvencions del Pla de l’Esport Escolar (Oferta Esportiva per a infants i joves - Curs 2020-2021)

Descarregueu el dossier informatiu amb el formulari per poder fer la inscripció.

Jocs Pre-Esportius (P4 i P5)

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

L’objectiu d’aquesta activitat no és altre que aprofundir en el desenvolupament motriu i perceptiu dels infants d’entre 4 i 5 anys.
Mitjançant els diferents tipus de jocs (tradicional, cooperatiu, multicultural, sensorial, adaptat, ...), els més menuts continuaran treballant les diferents capacitats perceptiu-motrius, com ara el to muscular, la capacitat de relaxació, la respiració, la lateralitat, la locomoció, l’ús de l’espai i la coordinació òculo-manual, alhora que es podran introduir en la pràctica de diferents habilitats motrius bàsiques com ara els desplaçaments, els salts, els girs, les reptacions, les enfilades i un llarg etcètera. I tot això, jugant, jugant i jugant. I passant-t’ho molt i molt bé.

 • Horari: dimarts de 16:30 a 18:00 hores
 • Mensualitat (Curs 2020-2021): 24’00€

Musica't (P4/P5)

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

A través de jocs, danses, cançons, van adquirint elements propis del llenguatge musical (el ritme, la pulsació, so/silenci…).
Al mateix es treballa l’escolta, el respecte i la sensibilització per la música i els instruments.
Gaudim de la música escoltant, cantant i tocant instruments.
Eduquem la nostra veu aprenent noves cançons.
Treballem la partitura i els elements propis del llenguatge musical.
Ens expressem creativament i improvisem les nostres peces.

 • Horari: dijous (P4 i P5) de 16:30 a 18:00 hores
 • Mensualitat (Curs 2020-2021): 26'00€

Zumba Kids (P4/P5)*

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

El Zumba Kids ajuda els infants a conèixer el seu propi cos, es a dir, millora l’expressió corporal i la flexibilitat. També reforça la capacitat de d’atenció, concentració i memòria.
Les classes de Zumba estan adaptades els més petits i ofereixen unes rutines pensades per els infants sobre la base de les coreografies. Els passos s’aprenen a poc a poc i s’agreguen jocs, activitats i elements d’exploració corporal.

 • Horari: dilluns (1r a 3r) / divendres (4t a 6è) de 16:30 a 18:00 hores
 • Mensualitat (Curs 2020-2021): 21'00€

Escola d’Esports (1r i 2n)*

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

Tots tenim el nostre esport preferit, però per saber quin és cal que primer els provem tots!! En aquesta activitat es proposa fer un recorregut per un bon nombre d’esports, a banda dels majoritaris futbol i bàsquet, per tal de què els nens de cicle inicial puguin esbrinar quin els agrada més. Així doncs, a l’escola d’esports podran jugar a futbol i bàsquet, però també a handbol, hoquei, vòlei, esports de raqueta i tee-ball (pre-bèisbol). I tot jugant, seguiran progressant en el referent al seu control i la seva consciència corporal, i en la consolidació de les habilitats coordinatives bàsiques, així com fer un primer tast de les específiques de cada esport (individual o d’equip).
Tot plegat sense oblidar actituds i valors de responsabilitat individual, de relació amb els altres i de respecte a l’entorn.

 • Horari: dijous de 16:30 a 18:00 hores
 • Mensualitat (Curs 2020-2021): 24'00€

Teatre - Arts Escèniques (1r a 6è)*

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

Fent teatre aprenem, ens divertim, improvisem, fem creacions col·lectives i coneixem noves tècniques per comunicar amb la veu, amb el cos, amb la música, amb els silencis.

L´objectiu d´aquesta activitat és motivar els nens i les nenes a jugar amb els seus propis recursos: la imaginació, el cos i els sentits; i compartir aquest joc amb tot el grup. Per aconseguir aquest objectiu partim per una banda de l´expressió corporal, i per una altra d´exercicis teatrals que faran que els alumnes vagin entrant en una dinàmica de confiança i en un procés de complicitat amb el grup.

Després d’un treball inicial (tècnica vocal, expressió corporal, memorització, percepció de l’espai escènic i improvisació), combinat amb sessions més curtes d’altres disciplines com ara el clown o la dansa, es reparteix (a finals del primer trimestre o principis del segon ) el guió de l’obra que es treballarà, i comença el muntatge de les escenes.

A final de curs es farà una funció. Es tracta de què el grup acabi construint una peça teatral adequada a la seva edat però amb elements professionals com ara l’atrezzo, el vestuari i l’escenografia, que els faci vivenciar el teatre plenament i aconseguir que el dia de l’estrena se sentin veritables actors i actrius.

 • Horari: dimarts de 16:30 a 18:00 hores
 • Mensualitat (Curs 2020-2021): 26'00€

Anglès Creatiu (1r a 6è)

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

Amb l’anglès creatiu no es pretén sinó l’ús de l´anglès de forma lúdica i divertida com a part integral de l´experiència de lleure que suposa una activitat extraescolar. De fet, aquesta proposta es fonamenta, sobretot, en la conversa en anglès, en el dia a dia, utilitzant diferents recursos com ara jocs, contes i històries, cançons, representacions i d´altres activitats lúdiques. El mètode emprat és el d’immersió en la llengua anglesa; d’aquesta manera, els nens i nenes aprenen perquè comprenen, no perquè tradueixen paraula a paraula. Aquesta comprensió farà que es puguin expressar ràpidament en anglès (tot partint d´estructures senzilles i repetitives, fàcils d´identificar i d’aprendre).
Es tracta d´estimular l´interès per l´anglès, motivar el seu ús i proporcionar un contacte constant amb l´idioma mitjançant diferents recursos (jocs, contes, cançons, representacions, aventures i taller) més que no pas ensenyar-ne o aprendre’n d´una manera més tradicional.
Cadascuna de les activitats serà una experiència de contacte amb la llengua, on el nens rebran explicacions senzilles en anglès, en un context comunicatiu real similar al que es dóna quan van aprendre la seva llengua materna.

 • Horari: dimecres (1r a 3r) / divendres (4t a 6è) de 16:30 a 17:30 hores
 • Mensualitat (Curs 2020/2021): 36'00€

Gimnàstica, Ball i Acrobàcia (1r a 6è)*

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

Gimnàstica, Ball i Acrobàcia, és una activitat d’equip on es crea una coreografia amb suport musical, que barreja ball i acrobàcia.
És un esport mixt, on poden participar nens i nenes en edats primerenques, que fomenta la formació i l’aprenentatge de l’esport. No es centra en la competició. Així, el que es pretén és que l’infant gaudeixi de l’esport i que comparteixi aquesta experiència amb la resta de companys.

Els aspectes tècnics que es treballen en aquesta extraescolar són:

  • Pel que fa a la Gimnàstica: tombarelles, rodes, verticals, remuntats, rondades i flic-flacs.
  • Pel que respecta a l’Acrobàcia: elevacions (element acrobàtic on un grup de 4 nens i/o nenes eleven a un company/a a una altura màxima d’elevació del genoll), piràmides (elements on es connecten dos o més elevacions, a través dels companys/es que estaran elevats/des) i salts.
  • Finalment, i pel que fa al Ball, es treballarà diferents execucions tècniques de moviment al ritme de la música.
 • Horari: dimecres de 16:30 a 18:00 hores
 • Mensualitat (Curs 2020-2021): 21'00€

Patinatge (1r a 6è)*

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

És una activitat en la que els infants progressen en el seu control i conciència postural (equilibri, control de l’espai, control tònic…), la consolidació de les habilitats bàsiques, axi com les habilitats individuals i d’equip.
enen un primer contacte amb els patins i van agafant confiança, i seguretat per desplaçar-se amb ells a través de diferents jocs.

 • Horari: dimarts de 16:30 a 18:00 hores
 • Mensualitat (Curs 2020-2021): 21'00€

Robòtica (1r a 6è)

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

Mitjançant el kit de robòtica LEGO WEDO EDUCATION i el llenguatge de programació SCRATCH, els infants desenvolupen diferents projectes i prototips amb diferents nivells de dificultat, com per exemple, crear una maqueta a la qual li puguin donar un parell d’ordres a través d’uns sensors o crear les seves pròpies històries animades.

 • Horari: divendres de 16:30 a 17:30 hores
 • Mensualitat (Curs 2020-2021): 41'00€

Scooter -patinatge- (1r a 6è)*

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

Aquesta activitat está relacionada amb el patinet. L’objectiu és millorar les habilitats motrius bàsiques, equilibri, la propiocepció i la coordinació de tot el cos a través de l’impuls i el lliscament.
Practiquem amb diferents tipus de superfícies ( diferents tipus de rampes).
També es treballa la creativitat a partir d’un implement, l’autonomia, l’autosuperació i l’autoestima.

 • Horari: divendres de 16:30 a 18 hores
 • Mensualitat (Curs 2020-2021): 28'00€

Iniciaciò al Bàsquet (2n)*

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

Primer contacte amb el bàsquet. Aquesta activitat té com objectiu el coneixement bàsic de l’esport:

 • Desenvolupa les estratègies apropiades d’aquest etapa.
 • Divertir-se a través de la practica del bàsquet, millorant les bases de motricitat general i el desenvolupament de habilitats motrius específiques de l’esport.
 • Millorar la tècnica individual i col·lectiva.

La competició s’emmarca en la Lliga del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i en trobades de bàsquet puntuals.

 • Categoria: PREBENJAMÍ
 • Horari: dilluns i dimecres de 16:30 a 18:00 hores
 • Mensualitat (Curs 2020-2021): 39'00€

Bàsquet (3r a 6è)*

AFA. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

El bàsquet és l’esport de més tradició a la nostra escola! Es comença amb una primera etapa d’iniciació, en la qual es treballen fonaments ofensius amb i sense la pilota (domini de pilota, bot, passades, tir, arrancades, aturades, entrades a cistella, desmarcatges, ...), alhora que diferents fonaments defensius (com ara el seguiment al jugador amb pilota i sense), per anar aprofundint posteriorment en diferents aspectes tècnics i tàctics del joc com a preàmbul per a tots aquells i aquelles que desitgin fer competició.
La competició s’emmarca en la Lliga del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB).

 • Horari: dimarts i dijous (3r i 4t - Categoria BENJAMÍ) / dilluns i dijous (5è - Categoria PREALEVÍ) / dilluns i dimecres (6è - Categoria ALEVÍ) de 16:30 a 18:00 hores
 • Mensualitat (Curs 2020-2021): 39'00€

end faq

Bústia de Suggeriments

COMUNICATS

Per fer arribar a les famílies informació relativa a l'AFA.

llegeix

GALERIA

Recull de fotografies de les activitas organitzades.

mira

MENÚ DEL MES

Consulta el menú que tenim preparat per aquest mes.

llegeix

0.png0.png2.png5.png8.png8.png0.png6.png
Go to top