En resposta...

El Claustre del centre Pompeu Fabra reunit el dia 11 d’octubre de 2017, coneixedors de les paraules del senyor Alfonso Guerra afirmant que els i les docents catalanes eduquem als alumnes en l’odi a Espanya manifestem:

Podeu descarregar la carta AQUÍ