Des de 1959 educant persones lliures

Consell Escolar. ©Escola Pompeu Fabra de Barcelona

Es tracta de l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el marc del que podriem anomenar govern del centre.
En el Consell Escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: equip directiu, professorat, pares i mares, personal d’administració i serveis, un representant de l’AFA i un representant de l’administració municipal.

La funció principal del Consell Escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla general (calendari, horari, activitats complementàries i extraescolars,...) i la memòria anual de centre, el pressupost, etc.

Les persones que formen el Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
Ens reunim, en convocatòria ordinària, entre 4 i 6 vegades durant tot el curs.

 

Ja hem constituït el nou Consell Escolar

A continuació us facilitem el llistat dels membres de l’actual Consell Escolar:

 • REPRESENTANTS DE FAMÍLIES:
  • Mª Núria M.A. (mare d'en Pau de 5è, d'en Gerard de 4t i de Jana de P5)
  • Carlos A. A.E. (pare d'en Roger de 2n i de l'Edgar de P3)
  • Cristina M.P. (mare de l'Àngel de P5)
  • Aejandro C.C. (pare d'en Martí de P5)
 • REPRESENTANTS MESTRES:
  • Viqui G.L.
  • Maria S.C.
  • Miriam V.M.
  • Ciscu M.M.
 • REPRESENTANT AFA:
  • Javier M.E. (pare d'en Gerard de P5).
 • REPRESENTANT PAS (Personal d’Administració i Serveis):
  • Emma A.P.
 • REPRESENTANT AJUNTAMENT:
  • Lídia C.G.
 • EQUIP DIRECTIU:
  • Jesús D.M.
  • Oleguer S.R.
  • Laura J.C.

Calendari Escolar

0.png0.png2.png5.png8.png8.png1.png1.png
Go to top